• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Kontaktirajte nas

Kontakt formular

Naš kontakt

Portal privrednika opštine Gradiška

Vidovdanska 1A,
78 000 Gradiška, Republika Srpska

Telefon: +387 51 810 300
Faks: +387 51 216 665
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com
PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.