• +387 51 810 300
 • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Čekić d.o.o.

 • Sve
 • Čekić d.o.o.
 • Ograde
 • Građevinska bravarija
 • Talasasta pletiva
 • Limarija
 • Krovopokrivački radovi
 • Metalne konstrukcije
 • Rasvjetni stubovi
 • Ostali proizvodi


Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Čekić d.o.o.

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Ograde

Građevinska bravarija

Građevinska bravarija

Građevinska bravarija

Građevinska bravarija

Talasasta pletiva

Talasasta pletiva

Talasasta pletiva

Talasasta pletiva

Limarija

Limarija

Limarija

Limarija

Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije

Rasvjetni stubovi

Rasvjetni stubovi

Rasvjetni stubovi

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

Ostali proizvodi

Preduzeće "Čekić" d.o.o proizvodi: građevinsku bravariju, ograde, talasasta pletiva, limariju, krovopokrivače, metalne konstrukcije, metalne stubove za rasvjetu i druge namjene kao i ostale metalne proizvode.

Preduzeće "Čekić" d.o.o proizvodi: građevinsku bravariju, ograde, talasasta pletiva, limariju, krovopokrivače, metalne konstrukcije, metalne stubove za rasvjetu i druge namjene kao i ostale metalne proizvode.

Pored toga, nudimo sljedeće usluge:

- dostava naručenih proizvoda

- montaža svih vrsta metalnih proizvoda iz vlastite proizvodnje

- postavljanje proizvoda i svih vrsta metalnih kontrukcija.

Osim toga, posjedujemo ISO:9001 sertifikat.

Kontakt

Banović Strahinje 28, Gradiška

Telefon: +387 (0)51 816 999
Faks: +387 (0)51 816 999

E - pošta: cekicdoo@yahoo.com
Veb sajt: http://cekic-gradiska.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.