• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

PMP Jelšingrad – Fabrika Mašina a.d. Gradiška

  • Sve
  • Konstrukcioni biro
  • Livnica Jelsingrad


Konstrukcioni biro

Konstrukcioni biro

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Livnica Jelsingrad

Kompanija "PMP Jelšingrad FMG " je dio međunarodne korporacije PMP Industries iz italijanskog grada Coseano. Površina fabrike iznosi 132.000 m2, dok je broj zaposlenih oko 200.

Što se tiče naše proizvodnje, važno je reći da postoji nekoliko bitnih segmenata.

Prvi segment naše proizvodnje su komponente elektrolučnih peći (EAF, engl. Electric-arc furnace), kao i kompletne EL peći. U ovu svrhu se, između ostalog, proizvode rashladni paneli od čelika, bakra ili po potrebi kombinacija čelik-bakar. Takođe smo vodeći proizvođač rezervnih dijelova za čeličane.

Drugi segment čine specijalni reduktori i pumpe po zahtjevima kupaca, kao i rezervni dijelovi za iste. Bravarsko-zavarivački dio posla radi se u Jelšingradu (termička obrada, pjeskarenje, farbanje, gruba mašinska obrada), dok se u matičnoj firmi u Italiji radi montaža osovina, zupčanika, ležajeva i drugih komponenti, kao i završna mašinska obrada i po potrebi testiranje.

Treća oblast proizvodnje su zavarene konstrukcije kranova za nošenje kontejnera u lukama.

Da bismo bili u mogućnosti da vršimo proizvodnju ovako zahtjevnih komponenti, neophodno je bilo odraditi sertifikaciju prema EN ISO 3834-2 (za procese zavarivanja), 1090EXC3  (za zavarivanje teških konstrukcija) i 9001:2008 (za upravljanje preduzećem). Zavarivači su atestirani prema 9606. Metode kojim se unutar naše fabrike vrši ispitivanje kvaliteta varova ili gotovih proizvoda su: vizuelna, metoda ispitivanja penetrantnim tečnostima, magnetoskopska i ultrazvučna metoda.

Posjedujemo vlastitu mašinsku salu sa zavidnim brojem CNC obradnih centara. Politika preduzeća je da se jednom godišnje vrši kapitalna investicija u nabavci mašina, tako da se broj obradnih centara konstantno povećava. Neke od mašina su CME FLC600 glodalica sa radnim opsegom od 2000x6000x1200 mm ili Toshiba CNC obradni centar sa 8 paleta.

Materijal koji se obrađuje je porijeklom iz EU i potkrijepljen je svim potrebnim sertifikatima. Takođe posjedujemo vlastitu peć za termičku obradu koja spada među najveće u regiji, automatsku i ručnu pjeskaru, kao i 2 komore za farbanje sa klimatizovanim uslovima.

Kao dokaz o uspješnom modelu poslovanja naše firme može poslužiti podatak da se gotovo 90% naših proizvoda plasira na inostrano tržište, najčešće EU, gdje su zahtjevi po pitanju kvaliteta i rokova isporuke veoma rigorozni. Već dugi niz godina imamo uspješnu saradnju sa međunarodnim kompanijama kao što su su Siemens, Danieli, Inteco, Hyster-Yale, Takraf, ThyssenKrupp, FAM, Acroni, STG group, Primetal, Rossi i mnogi drugi.

Kontakt

Utva Zlatokrila V, Gradiška

Telefon: +387 (0)51 826 100
Faks: +387 (0)51 826 110

E - pošta: info.bih@pmp-industries.com
Veb sajt: http://www.pmp-industries.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.