• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Livnica Tešić d.o.o.

  • Sve
  • Livnica Tešić d.o.o.


Livnica Tešić d.o.o.

Livnica Tešić d.o.o.

Livnica Tešić d.o.o.

Livnica Tešić d.o.o.

Livnica Tešić d.o.o.

Privatno preduzeće Livnica Tešić d.o.o. nastalo je od preduzeća P.P. Otpad Promet osnovanog 1988. godine, koje je sakupljalo sekundarne sirovine i prometovalo istim. Livnica Tešić d.o.o. je danas preduzeće koje se bavi sljedećim djelatnostima: livanje sivog liva (gusa), livanje obojenih metala, sakupljanje i reciklaža metalnim otpadcima, sakupljanje i reciklaža nemetalnim otpadcima, trgovina na veliko sekundarnim sirovinama,prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Privatno preduzeće Livnica Tešić d.o.o. nastalo je od preduzeća P.P. Otpad Promet osnovanog 1988. godine, koje je sakupljalo sekundarne sirovine i prometovalo istim. Livnica Tešić d.o.o. je danas preduzeće koje se bavi sljedećim djelatnostima: livanje sivog liva (gusa), livanje obojenih metala, sakupljanje i reciklaža metalnim otpadcima, sakupljanje i reciklaža nemetalnim otpadcima, trgovina na veliko sekundarnim sirovinama,prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Kontakt

Čatrnja bb, Gradiška

Telefon: + 387 (0)51 847 100 + 387 (0)51 847 101 + 387 (0)65 649 175
Faks: +387 (0)51 847 102

E - pošta: info@livnica-tesic.com
Veb sajt: http://www.livnica-tesic.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.