• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Gradid inženjering d.o.o

  • Sve
  • Gradid inženjering d.o.o


Gradid inženjering d.o.o

Gradid inženjering d.o.o

Gradid inženjering d.o.o

Od zanatske radnje koja se bavila izvođenjem građevinskih radova prerasla je u preduzeće koje pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove i prodaje novoizgrađene stambene i poslovne prostore.

Firma je osnovana 1987. godine kao samostalna građevinska radnja, a od 1993. godine registrovana je i egzistira kao građevinska firma pod nazivom Gradid-Inženjering d.o.o. Gradiška sa sjedištem u Ulici Miloša Crnjanskog 39.

Od zanatske radnje koja se bavila izvođenjem građevinskih radova prerasla je u preduzeće koje pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove i prodaje novoizgrađene stambene i poslovne prostore. Pridržava se zakonskih propisa i tehničkih standarda.

U posljednjih dvanaest godina firma se uglavnom opredijelila za gradnju stambeno-poslovnih objekata za tržište na lokalitetima Gradiške i Banjaluke.

Kontakt

Miloša Crnjanskog 39, Gradiška

Telefon: +387 (0)51 830 330
Faks: +387 (0)51 830 331

E - pošta: gradidin@teol.net
Veb sajt: http://gradid.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.