• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Koming d.o.o.

  • Sve


Koming d.o.o. pod ovim imenom posluje od 2000. godine, kada joj je osnovna djelatnost bila mjerni sistemi za benzinske pumpe.

Koming d.o.o. pod ovim imenom posluje od 2000. godine, kada joj je osnovna djelatnost bila mjerni sistemi za benzinske pumpe. U narednim godinama firma se počinje baviti i IT tehnologijama, prvenstveno razvojem i distribucijom softvera, projektovanjem i implementacijom računarskih i telekomunikacionih mreža, te sistemima tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistemi i vatrodojava).

Kontakt

Vidovdanska 2A, Gradiška

Telefon: +387 (0)51 814 864

E - pošta: info@koming.rs.ba
Veb sajt: http://www.koming.rs.ba

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.