• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

O Gradišci

Geostrateški položaj

Na obroncima Kozare i Prosare i ravničarskom dijelu Lijevča polja, u sjevero-zapadnom dijelu Republike Srpske, smješteno je područje opštine Gradiška. Na području opštine,površine 762 km², živi oko 52.000 stanovnika, od kojeg broja na širem području grada je nastanjeno oko 20.000 stanovnika.

Povoljni klimatski-umjereno kontinentalni uslovi i geografski položaj, veliko šumsko bogatstvo planina Kozare i Prosare, plodno Lijevče polje i dijelovi Posavine, pogodno brežuljkasto obradivo zemljište, potencijal rijeke Save i druge pogodnosti, uticali su na razvoj brojnih privrednih grana.

U Gradišci se nalazi jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Direktni izlaz na rijeku Savu, prirodna otvorenost „savskim koridorom“ na istok i zapad i otvorenost kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, daju Gradišci veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj.

Privredna struktura

Privreda opštine Gradiška počinje da se razvija krajem 19. vijeka, za vrijeme Austrougarske monarhije,  u oblasti poljoprivrede i drvnoj industriji, a zatim i u drugim privrednim djelatnostima. Najveći privredni rast i izradnja infrastrukture na području opštine ostvareni su od polovine 60-tih pa sve do  do 90-tih godina prošlog vijeka.

Sve do 1990. godine industrija je bila okosnica razvoja opštine. Međutim, zbog ratnih sukoba početkom devedesetih godina, fizički obim industrijske proizvodnje je naglo opao sve do 1995. godine, da bi nakon tog perioda i provedenog procesa privatizacije državnih preduzeća, uslijedila postepena izgradnja nove privredne strukture.

U proteklom periodu ostvaren je uspješan privredni rast i razvoj, ekonomsko stanje se stalno unapređuje izgradnjom novih privrednih i infrastrukturnih objekata, povećanjem proizvodnje i izvoza na inostrana tržišta i zapošljavanjem nove radne snage. Privredni razvoj uspješno je pratio i razvoj komunalnih i uslužnih djelatnosti.

Na području opštine trenutno posluje preko 500 privrednih preduzeća i više od 800 privrednih radnji. Zaposleno je ukupno 9.500 radnika, od toga 7.400 u oblasti privrede, a ostalo je zaposleno u različitim oblastima vanprivrede.

Većina aktivnosti privatnog sektora usmjerena je na slijedeće privredne djelatnosti:

- drvoprerađivačka i proizvodnja namještaja,
- metaloprerađivačka,
- tekstilna,
- proizvodnja i prerada voća i povrća,
- proizvodnja plastike i
- trgovina

U skladu sa Strategijom razvoja opštine Gradiška i potrebom izgradnje nove privredne strukture, u posljednje 3 godine na području opštine pokrenute su brojne aktivnosti na izgradnji i privlačenju investitora na  greenfield lokalitetu- Agroindustrijskoj zoni u Novoj Topoli.

Zona se prostire na površini od 144 ha, smještena je pored magistralnog puta M-16, a naslanja se i na postojeći regionalni put M-14, Derventa-Srbac-Nova Topola-Čatrnja-Kozarska Dubica, sa priključkom na autoput E661 Banjaluka-Gradiška.

Udaljenost zone od značajnijih saobraćajnih kapaciteta je:
Autoput Beograd-Zagreb 22 km
Autoput Gradiška-Balja Luka 7 km
Aerodrom Baljaluka 10 km
Luka Rijeka 310 km
Granični prelaz BiH –EU 12 km

Agroindustrijska zona u Novoj Topoli interesantna je radi svog strateškog položaja, blizine tržišta EU i kvaliteta saobraćajne infrastrukture, slobodnog pristupa tržištima zemalja  CEFTA i Rusije i konkurentnoj ponudi radne snage, iz šireg okruženja.

Sagledavajući sve navedeno, može se zaključiti da područje opštine Gradiška predstavlja atraktivno područje za započinjanje brojnih oblika privrednih aktivnosti  i  ulaganja kako domaćih , tako i inostranih privrednika.

 


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.