• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Грађевинарство


Коминг-Про д.о.о.

  • Видовданска бб, Градишка
  • +387 (0)51 815 004

Фирма је специјализована у области пројектовања, изградње и одржавања телекомуникационих, и других (ICT) мрежа и до сад је изградила преко 600 km локалних, регионалних и међународних оптичких спојних путева, преко 30 комплексних телекомуникационих објеката, укључујући и локалну кабловску мрежу која тренутно има преко 14.000 приватних и пословних корисника.

Опширније

Градид инжењеринг д.о.о

  • Милоша Црњанског 39, Градишка
  • +387 (0)51 830 330

Од занатске радње која се бавила извођењем грађевинских радова прераслa je у предузеће које прибавља локације за градњу, пројектује, финансира градњу, изводи грађевинске радове и продаје новоизграђене стамбене и пословне просторе.

Опширније

Артинг Инвест д.о.о.

  • М.Г.Николајевича 3, Градишка
  • +387 (0)51 813 853 +387 (0)51 815 825 +387 (0)51 815 823

Основна дјелатност предузећа је извођење свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова. Досадашњи успјех представљају изграђени високо квалитетни објекти. У изградњи објеката примјењују се најсавременије технологије, материјали и опрема која омогућује брз и ефикасан рад.

Опширније

Трготурс - Илинчић

  • Петра Мркоњића 24, Градишка
  • +387 (0)65 519 556

Трготурс-Илинчић је предузеће чија је основна дјелатност екслпоатације пијеска и шљунка из ријечног корита Саве, те радови нискоградње и одржавање путева, спортских терена и слично.

Опширније


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.