• +387 51 810 300
 • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Коминг-Про д.о.о.

 • Све
 • Коминг-Про д.о.о.


Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Коминг-Про д.о.о.

Фирма је специјализована у области пројектовања, изградње и одржавања телекомуникационих, и других (ICT) мрежа и до сад је изградила преко 600 km локалних, регионалних и међународних оптичких спојних путева, преко 30 комплексних телекомуникационих објеката, укључујући и локалну кабловску мрежу која тренутно има преко 14.000 приватних и пословних корисника.

Коминг-Про је породична фирма. Са преко 20 година професионалног искуства у телекомуникацијама, фирма Коминг-Про је израсла у регионалног Solution провајдера и System интегратора пружајући услуге многим организацијама у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и Њемачкој. Фирма је специјализована у области пројектовања, изградње и одржавања телекомуникационих, и других (ICT) мрежа и до сад је изградила преко 600 km локалних, регионалних и међународних оптичких спојних путева, преко 30 комплексних телекомуникационих објеката, укључујући и локалну кабловску мрежу која тренутно има преко 14.000 приватних и пословних корисника. Исто тако Коминг-Про је постао први локални кабловски и Internet провајдер.

Као извођач радова Коминг-Про посједује потребне техничке и кадровске ресурсе који омогућавају пројектовање и изградњу телекомуникационе инфраструтуре (оптичке, UTP, Coax и телефонске) као и извођење свих неопходних грађевинских радова. Стручни кадар који фирма запошљава укључује и инжењере са преко 30 година високо специјализованог искуства у телекомуникацијама.

Коминг-Про се свеобухватно бави потребама пројеката својих клијената, од концепта до инсталације и подршке. Пројектовање у складу са захтјевима и примјена напредних технолошких рјешења у потпуности су оријентисани према корисницима.

Коминг-Про пружа сљедеће услуге:

 • Пројектовање и изградњу телекомуникационих објеката (приступних мрежа, магистралних и осталих оптичких спојних путева, структурних мрежа NGN и CATV-HFC мрежа, FTTxрјешења итд.);
 • Израду техничке документације;
 • Техничку подршку у виду превентивног одржавања и надзора, хитних интервенција и подршке на даљину;
 • IT подршку (администрацију мрежа и система, Web Hosting , развој и одржавање интернет старница и портала, развој софтвера, имплементацију бежичних HotSPOT система);
 • Грађевинске радове (копање и полагање подземних инсталација и шахтова, изградњу и опремање Data центара, ограђивање, поплочавање, изградњу саобраћајне инфраструктуре, подземне енергетске и гасне инфраструктуре, водоводних и канализационих система).

Такође, фирма одржава сталну залиху телекомуникационе опреме и материјала које користи у властитим пројектима као и за продају другим заинтересованим странама.

Имплементирани стандарди:

 • Quality Management Systems (ISO 9001)
 • Environmental Management Systems (ISO 14001)
 • Safety Management Systems (OHSAS 18001)

Контакт

Видовданска бб, Градишка

Телефон: +387 (0)51 815 004
Факс: +387 (0)51 815 855

Е - пошта: office@koming-pro.com
Веб сајт: http://www.koming-pro.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.