• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

О Градишци

Геостратешки положај

На обронцима Козаре и Просаре и равничарском дијелу Лијевча поља, у сјеверо-западном дијелу Републике Српске, смјештено је подручје општине Градишка. На подручју општине,површине 762 km², живи око 52.000 становника, од којег броја на ширем подручју града је настањено око 20.000 становника.

Повољни климатски-умјерено континентални услови и географски положај, велико шумско богатство планина Козаре и Просаре, плодно Лијевче поље и дијелови Посавине, погодно брежуљкасто обрадиво земљиште, потенцијал ријеке Саве и друге погодности, утицали су на развој бројних привредних грана.

У Градишци се налази један од најзначајнијих међународних граничних прелаза за путнички и теретни саобраћај у Босни и Херцеговини. Директни излаз на ријеку Саву, природна отвореност „савским коридором“ на исток и запад и отвореност кроз планинско залеђе на југ према Јадранском мору, дају Градишци веома повољан саобраћајно-географски положај.

Привредна структура

Привреда општине Градишка почиње да се развија крајем 19. вијека, за вријеме Аустроугарске монархије,  у области пољопривреде и дрвној индустрији, а затим и у другим привредним дјелатностима. Највећи привредни раст и израдња инфраструктуре на подручју општине остварени су од половине 60-тих па све до  до 90-тих година прошлог вијека.

Све до 1990. године индустрија је била окосница развоја општине. Међутим, због ратних сукоба почетком деведесетих година, физички обим индустријске производње је нагло опао све до 1995. године, да би након тог периода и проведеног процеса приватизације државних предузећа, услиједила постепена изградња нове привредне структуре.

У протеклом периоду остварен је успјешан привредни раст и развој, економско стање се стално унапређује изградњом нових привредних и инфраструктурних објеката, повећањем производње и извоза на инострана тржишта и запошљавањем нове радне снаге. Привредни развој успјешно је пратио и развој комуналних и услужних дјелатности.

На подручју општине тренутно послује преко 500 привредних предузећа и више од 800 привредних радњи. Запослено је укупно 9.500 радника, од тога 7.400 у области привреде, а остало је запослено у различитим областима ванпривреде.

Већина активности приватног сектора усмјерена је на слиједеће привредне дјелатности:

- дрвопрерађивачка и производња намјештаја,
- металопрерађивачка,
- текстилна,
- производња и прерада воћа и поврћа,
- производња пластике и
- трговина

У складу са Стратегијом развоја општине Градишка и потребом изградње нове привредне структуре, у посљедње 3 године на подручју општине покренуте су бројне активности на изградњи и привлачењу инвеститора на  greenfield локалитету- Агроиндустријској зони у Новој Тополи.

Зона се простире на површини од 144 ha, смјештена је поред магистралног пута M-16, а наслања се и на постојећи регионални пут М-14, Дервента-Србац-Нова Топола-Чатрња-Козарска Дубица, са прикључком на аутопут Е661 Бањалука-Градишка.

Удаљеност зоне од значајнијих саобраћајних капацитета је:
Аутопут Београд-Загреб 22 km
Аутопут Градишка-Баља Лука 7 km
Аеродром Баљалука 10 km
Лука Ријека 310 km
Гранични прелаз БиХ –ЕУ 12 km

Агроиндустријска зона у Новој Тополи интересантна је ради свог стратешког положаја, близине тржишта ЕУ и квалитета саобраћајне инфраструктуре, слободног приступа тржиштима земаља  CEFTA и Русије и конкурентној понуди радне снаге, из ширег окружења.

Сагледавајући све наведено, може се закључити да подручје општине Градишка представља атрактивно подручје за започињање бројних облика привредних активности  и  улагања како домаћих , тако и иностраних привредника.

 


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.