• +387 51 810 300
 • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Метална индустрија


Чекић д.о.о.

 • Бановић Страхиње 28, Градишка
 • +387 (0)51 816 999

Предузеће "Чекић" д.о.о производи: грађевинску браварију, ограде, таласаста плетива, лимарију, кровопокриваче, металне конструкције, металне стубове за расвјету и друге намјене каo и остале металне производе.

Опширније

Секундарац д.о.о.

 • Борисава Станковића 8, Градишка
 • +387 (0)51 835 528

Предузеће Секундарац д.о.о. је производно-прометно предузеће у приватном власништву. Основна дјелатност предузећа је прикупљање, прерада и продаја секундарних сировина, првенствено жељеза и обојених метала (алуминијум, бакар, цинк, олово, калај и др.). Предузеће непрекидно послује више од 20 година и располаже властитим пословним простором (канцеларије, складишта, производне хале) и опремом за несметано одвијање пословања.

Опширније

ПМП Јелшинград – Фабрика Машина а.д. Градишка

 • Утва Златокрила V, Градишка
 • +387 (0)51 826 100

Компанија "PMP Jelšingrad FMG " је дио међународне корпорације PMP Industries из италијанског града Coseano. Површина фабрике износи 132.000 м2, док је број запослених око 200.

Опширније

Ливница Тешић д.о.о.

 • Чатрња бб, Градишка
 • + 387 (0)51 847 100 + 387 (0)51 847 101 + 387 (0)65 649 175

Приватно предузеће Ливница Тешић д.о.о. настало је од предузећа П.П. Отпад Промет основаног 1988. године, које је сакупљало секундарне сировине и прометовало истим. Ливница Тешић д.о.о. је данас предузеће које се бави сљедећим дјелатностима: ливање сивог лива (гуса), ливање обојених метала, сакупљање и рециклажа металним отпадцима, сакупљање и рециклажа неметалним отпадцима, трговина на велико секундарним сировинама,превоз робе у друмском саобраћају.

Опширније

Друштво за производњу металних производа "Метал", а.д. Градишка

 • Доситејева 7 , Градишка
 • + 387 (0)51 813 077 + 387 (0)51 813 128

Предузеће је регионални лидер у производњи опреме за грађевинарство и производа за индустрију намјештаја, те је добитник разних награда и признања за квалитет својих производа. Производи предузећа се пласирају највећим дијелом на иностраном тржишту, а дијелом на тржиштима на простору бивше Југославије.

Опширније

ПМД Плотан Драган

 • Петра Мркоњића 12, Градишка
 • +387 (0)51 830 353 +387 (0)65 641 116

СЗР "ПМД" је породична, извозно орјентисана фирма. Бави се прерадом пластике и метала.

Опширније


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.